Phuket Best Restaurant & Hotel Supplies

ภูเก็ตฟู้สด์กรุ๊ป ตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและของใช้สำหรับ ร้านอาหาร เบเกอร์รี่โรงแรมและสำนักงาน ด้วยมาตรฐานการคัดสรรคสินค้ามาตรฐาน มีการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าภายใต้การควบคุมด้วยมาตรฐานสากล GHP พร้อมบริการจัดส่งในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่